BẢNG GIÁ CÁP QUANG GIA ĐÌNH FPT

F5 (16MBPS/16MBPS)
210.000đ/th
 • Phí hòa mạng: 300.000đ
 • Tốc độ :16Mbps
 • Miễn phí modem WIFI
 • Trả trước 6T: Miễn phí HM 100%
-
F4 (22MBPS/22MBPS)
240.000đ/th
 • Phí hòa mạng: 200.000đ
 • Tốc độ :22Mbps
 • Miễn phí modem WIFI
 • Trả trước 6T: Miễn phí HM 100%
-
F3 (27MBPS/27MBPS)
280.000đ/th
 • Phí hòa mạng: 200.000đ
 • Tốc độ :27Mbps
 • Miễn phí modem WIFI
 • Trả trước 6T: Miễn phí HM 100%
-
F2 (32MBPS/32MBPS)
330.000đ/th
 • Phí hòa mạng: 100.000đ
 • Tốc độ :32Mbps
 • Miễn phí modem WIFI
 • Trả trước 6T: Miễn phí HM 100%
-

VOD HD
100.000đ/th
 • Phí hòa mạng: 600.000đ
 • Số kênh :150 Kênh
 • Miễn phí modem WIFI
 • Trả trước 16T: Miễn phí HM 100%
-
PREMIUM HD
140.000đ/th
 • Phí hòa mạng: 600.000đ
 • Số kênh :180 Kênh
 • Miễn phí modem WIFI
 • Trả trước 12T: Miễn phí HM 100%
-

BẢNG GIÁ CÁP QUANG DOANH NGHIỆP

Fiber Business (45M)
800.000đ/th
 • Đẳng Cấp FTTH
 • Tốc độ đường truyền :45Mbps
 • Phí hòa mạng: 500.000đ
 • Áp dụng trong vòng 24 tháng
 • Trang bị miễn phí modem wifi
 • Tặng miễn phí 1 IP tĩnh.
-
Fiber Silver(60M)
2.000.000đ/th
 • Đẳng Cấp FTTH
 • Tốc độ đường truyền :60Mbps
 • Phí hòa mạng: 500.000đ
 • Áp dụng trong vòng 24 tháng
 • Trang bị miễn phí modem wifi
 • Tặng miễn phí 1 IP tĩnh.
-

FPT Sài Gòn Copyright @ 2010 FPT Telecom. All rights reserved 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #b487c5 #af8cb4 #3ac3c6